بیمارستان دامپزشکی دکتر تقی پور

عنوان روی عکس

زیر عنوان روی عکس با اندازه کوچکتر و توضیحات بیشتر

آزمایش CBC

انجام آزمایش CBC: با کمک این تست و دستگاه سل کانتر ابتدا خون در دستگاه بررسی میشود و به صوررت اتوماتیک تعداد سلول های خونی شمارش میشود و سپس برای تائید قطعی و کاهش خط دوباره خون مورد نظر توسط پزشک آزمایشگاه رنگ آمیزی مخصوص و زیر میکروسکوپ بررسی میشود تا بتواند قطعی ترین و دقیق ترین تشخیص را برای پزشک معالج به عمل آورد تمامی این موارد در کمتر از نیم ساعت جواب قطعی را در پی خواهد داشت که جواب را به صورت مکتوب به شما خواهد داد.
language

Change To English

قوانین جفتیابی

سلام به قسمت جفت یابی سایت دکتر تقی پور خوش آمدید

شما در این بخش میتوانید با ارسال عکس و مشخصات پت خود آگهی خود را جهت جفت یابی اعلام نمایید.

لطفا به موارد و توضیحات زیر توجه نمایید:

1- حداقل سن حیوان 10 تا 13 ماه باشد.

2- حتما قبل از جفت گیری از آینده نگهداری توله های بدنیا امده مطلع و مطمئن شوید.

3- حتما پدر و مادر قبل از جفت گیری از نظر سلامت باید چک شوند.

4- در این مرکز انواع مشکلات نازایی،تلقیح های مصنوعی و مشاوره قبل از جفت گیری و زایمان ، دوره شیر دهی نیز انجام میگردد.

 5- مسئولیت صحت و سلامت کیس هایی که بدون چکاب تصمیم به جفت گیری می کنند به عهده اشخاص میباشد.

بخش جراحی