با پر کردن فرم زیر اطلاعات پت شما در سامانه آنلاین بیمارستان دامپزشکی دکتر تقی پور ثبت می شود.

از این پس اعلان های مربوط به یادآوری واکسن و ضدانگل های پت خود را دریافت خواهید کرد.