سونوگرافی و کاربرد های سونوگرافی

سونوگرافی سونوگرافی یکی دیگر از مدالیتر های تصویر برداری تشخیصیدهست که با استفاده از امواج بی خطر صوتی میتواند تصاویر مقطعی از بافت های نرم داخل بدن را ایجاد نماید. کاربرد های سونوگرافی در بسیاری از موارد نظیر تشخیص تغییرات ایجاد شده ناشی از بیماریها در اندام های حیاتی بدن مانند کلیه، کبد، پانکراست و… همچنین تشخیص انسداد دستگاه مشکلات گزارشی مشکلات گزارشی نظیر زخم معده، التهاب روده و… می باشد. همچنین سونوگرافی می تواند در بیماران تصادفی و ترومایی جهت بررسی خون ریزی داخلی، پارگی مثانه و آسیب به بافت های داخلی کمک کننده باشد. از دیگر مزایای سونوگرافی می توان به تعیین سن و زنده بودن جنین و تعیین زمان نسبی زایمان اشاره کرده که میتواند جان مادر و فرزندان را در مواردی نظیر مرگ جنینی و سخت زایی حفظ نماید. نمونه برداری با کمک سونوگرافی در مواردی خاص با کمک دستگاه سونوگرافی از قسمت های داخلی بدن بدون نیاز به جراحی و خونریزی بهکمکد پنس های خاص از آن ارگان هدف خاص مورد نیاز نمونه برداشته خواهد شد. سونوگرافی چشم با کمک ابزار بروز بیمارستان در مواردی که نیاز به بررسی جز به جز ساختار و اجزای چشم باشد با کمک سونوگرافی و پروپ های مخصوص سونوگرافی میتوان اطلاعات دقیق را به پزشک مربوطه انتقال داد.