بیمارستان دامپزشکی دکتر تقی پور

عنوان روی عکس

زیر عنوان روی عکس با اندازه کوچکتر و توضیحات بیشتر

آنتی بیوگرام

آنتی بیوگرام: در موارد حادی که بیمار با توجه به مصرف آنتی بیوتیک های متفاوت نسبت به آن مقاوم شده باشد با انجام این تست نوع آنتی بیوتیک های متفاوت نسبت به آن مقاوم شده باشد با انجام این تست نوع آنتی بیوتیک دقیق تعیین و با مقدار مشخص به بیمار تجویز خواهد شد تا در سریعترین زمان عفونت های ناشی از زخم های قدیمی و یا عفونت های مزمن بدن بر طرف گردد.
language

Change To English

قوانین جفتیابی

سلام به قسمت جفت یابی سایت دکتر تقی پور خوش آمدید

شما در این بخش میتوانید با ارسال عکس و مشخصات پت خود آگهی خود را جهت جفت یابی اعلام نمایید.

لطفا به موارد و توضیحات زیر توجه نمایید:

1- حداقل سن حیوان 10 تا 13 ماه باشد.

2- حتما قبل از جفت گیری از آینده نگهداری توله های بدنیا امده مطلع و مطمئن شوید.

3- حتما پدر و مادر قبل از جفت گیری از نظر سلامت باید چک شوند.

4- در این مرکز انواع مشکلات نازایی،تلقیح های مصنوعی و مشاوره قبل از جفت گیری و زایمان ، دوره شیر دهی نیز انجام میگردد.

 5- مسئولیت صحت و سلامت کیس هایی که بدون چکاب تصمیم به جفت گیری می کنند به عهده اشخاص میباشد.

بخش جراحی