تست اسپرم

تست اسپرم در موارد نا باروری و نازایی که جنس نر دچار اختلالات می باشد با انجام این تست علت نا باروری تشخیص و تحت درمان قرار خواهد گرفت (ارزیابی تعداد، حرکت و شکل اسپرم)