بهترین دستگاه بی هوشی استنشاقی آلمانی

بهترین دستگاه بی هوشی استنشاقی آلمانی با کمک این دستگاه بیهوشی آلمانی در مواردی که نیاز به جراحی های طولانی مدت و یا در موارد خاص با کمک این دستگاه بیهوشی ایجاد شده که حداقل ریسک بیهوشی را خواهد داشت و حداقل ضرر را برای مریض به همراه خواهد داشت.