لوپ چشمی

لوپ چشمی (میکروسکوپ چشمی) به دلیل اهمیت و ظرافتی که در عمل های جراحی چشم نیاز می باشد با کمک این دستگاه با قدرت بزرگنمایی این دستگاه با تصاویر به صورت واضح در LCDنمایش داده شده و جراح قادر خواهد بود با نهایت دقت به جراحی بپردازد.