ICU ها

ICU ها در مواردی که بیمار دچار شک های خاص و یا موارد خاص بوده نیاز به فضایی کاملا ایزوله که در آن بتوان دما، رطوبت، اکسیژن و علائم حیاتی بیمار به صورت دقیق ثبت شود و در این دستگاه تحت مراقبت های ویژه قرار خواهد گرفت.