بیمارستان دامپزشکی دکتر تقی پور

آزمایشگاه

آزمایشگاه، این بخش یکی دیگر از مهم ترین بخش های بیمارستان میباشد، زیرا به بخش های اصلی بیمارستان یعنی بخش داخلی و جراحی در تشخیص های دقیق تر کمک میکند. در این بخش با توجه به تجهیزات به روزی که دارد روزانه آزمایش هایی چون cbc، آزمایش های بیوشیمیایی،آزمایش های تشخیص قارچ ،کشت قارچ و غیره انجام میپذیرد.
language

Change To English

قوانین جفتیابی

سلام به قسمت جفت یابی سایت دکتر تقی پور خوش آمدید

شما در این بخش میتوانید با ارسال عکس و مشخصات پت خود آگهی خود را جهت جفت یابی اعلام نمایید.

لطفا به موارد و توضیحات زیر توجه نمایید:

1- حداقل سن حیوان 10 تا 13 ماه باشد.

2- حتما قبل از جفت گیری از آینده نگهداری توله های بدنیا امده مطلع و مطمئن شوید.

3- حتما پدر و مادر قبل از جفت گیری از نظر سلامت باید چک شوند.

4- در این مرکز انواع مشکلات نازایی،تلقیح های مصنوعی و مشاوره قبل از جفت گیری و زایمان ، دوره شیر دهی نیز انجام میگردد.

 5- مسئولیت صحت و سلامت کیس هایی که بدون چکاب تصمیم به جفت گیری می کنند به عهده اشخاص میباشد.

بخش جراحی