بیمارستان دامپزشکی دکتر تقی پور

بخش بستری

بخش بستری مرکز مجهز به اتاق های نگهداری از بیماری های مختلف بوده و هر بیمار در بخش خاص مربوط به خودش بستری شده و انجام کار های درمانی به صورت دقیق و شبانه روزی توسط دکتر بستری انجام شده و به صورت روزانه وضعیت بیمار به دکتر معالج گزارش شده تا بهترین پاسخ به درمان را دریافت نماید در ضمن برای تمامی صاحبان بیمار به درخواستشان به صورت روتین امکان ملاقات های حضوری،پاسخ گویی های تلفنی از وضعیت بیمار و ارسال فیلم از از وضعیت بیمار مهیا میباشد.
language

Change To English

قوانین جفتیابی

سلام به قسمت جفت یابی سایت دکتر تقی پور خوش آمدید

شما در این بخش میتوانید با ارسال عکس و مشخصات پت خود آگهی خود را جهت جفت یابی اعلام نمایید.

لطفا به موارد و توضیحات زیر توجه نمایید:

1- حداقل سن حیوان 10 تا 13 ماه باشد.

2- حتما قبل از جفت گیری از آینده نگهداری توله های بدنیا امده مطلع و مطمئن شوید.

3- حتما پدر و مادر قبل از جفت گیری از نظر سلامت باید چک شوند.

4- در این مرکز انواع مشکلات نازایی،تلقیح های مصنوعی و مشاوره قبل از جفت گیری و زایمان ، دوره شیر دهی نیز انجام میگردد.

 5- مسئولیت صحت و سلامت کیس هایی که بدون چکاب تصمیم به جفت گیری می کنند به عهده اشخاص میباشد.

بخش جراحی