بیمارستان دامپزشکی دکتر تقی پور

بخش داخلی

بخش داخلی بخش داخلی به ارزیابی کلیه وضعیت عمومی حیوان میپردازد و معاینات عمومی لازمه پیش از انجام جراحی، واکسیناسیون و درمان های ضد انگلی رایج انجام میپذیرد. همچنین با انجام معاینات تخصصی دستگاه های مختلف بدن قلب و عروق، دستگاه تنفس،دستگاه تناسلی و تولید مثل ،دستگاه گوارش، بیماریهای پوست،بیماریهای عصبی،غدد و متابولیسم و بیماریهای عفونی می پردازد. همچنین ارزیابی و آماده سازی برای جراحی های خاص و پیچیده توسط بخش داخلی انجام میپذیرد.
language

Change To English

قوانین جفتیابی

سلام به قسمت جفت یابی سایت دکتر تقی پور خوش آمدید

شما در این بخش میتوانید با ارسال عکس و مشخصات پت خود آگهی خود را جهت جفت یابی اعلام نمایید.

لطفا به موارد و توضیحات زیر توجه نمایید:

1- حداقل سن حیوان 10 تا 13 ماه باشد.

2- حتما قبل از جفت گیری از آینده نگهداری توله های بدنیا امده مطلع و مطمئن شوید.

3- حتما پدر و مادر قبل از جفت گیری از نظر سلامت باید چک شوند.

4- در این مرکز انواع مشکلات نازایی،تلقیح های مصنوعی و مشاوره قبل از جفت گیری و زایمان ، دوره شیر دهی نیز انجام میگردد.

 5- مسئولیت صحت و سلامت کیس هایی که بدون چکاب تصمیم به جفت گیری می کنند به عهده اشخاص میباشد.

بخش جراحی