داروخانه

در این مرکز با توجه به شبانه روزی بودن و در دسترس بودن تمامی داروهای مورد نیاز بیمار به صورت شبانه روزی داروخانه در حال فعالیت بوده و سعی در تامین و تمامی داروها با بهترین برند های تجاری موجود در بازار در اختیار بیماران قرار گیرد.