بیمارستان دامپزشکی دکتر تقی پور

رادیولوژی

رادیولوژی ، یکی دیگر از بخش های بیمارستان که به تشخیص های دقیق تر کمک می نماید، بخش رادیولوژی است. این بخش با توجه به تجهیزات به روز خود با گرفتن گراف های صحیح توسط پزشکان متخصص و انجام سونوگرافی، به بخش های اصلی بیمارستان در تشخیص های دقیق کمک میکند که این عوامل باعث میشود که درمان های قطعی تر و جراحی های دقیق تر انجام گیرد و درصد خطا را به صفر برساند.
language

Change To English

قوانین جفتیابی

سلام به قسمت جفت یابی سایت دکتر تقی پور خوش آمدید

شما در این بخش میتوانید با ارسال عکس و مشخصات پت خود آگهی خود را جهت جفت یابی اعلام نمایید.

لطفا به موارد و توضیحات زیر توجه نمایید:

1- حداقل سن حیوان 10 تا 13 ماه باشد.

2- حتما قبل از جفت گیری از آینده نگهداری توله های بدنیا امده مطلع و مطمئن شوید.

3- حتما پدر و مادر قبل از جفت گیری از نظر سلامت باید چک شوند.

4- در این مرکز انواع مشکلات نازایی،تلقیح های مصنوعی و مشاوره قبل از جفت گیری و زایمان ، دوره شیر دهی نیز انجام میگردد.

 5- مسئولیت صحت و سلامت کیس هایی که بدون چکاب تصمیم به جفت گیری می کنند به عهده اشخاص میباشد.

بخش جراحی