اغلب گربه های آلوده به ویروس پانلوکوپنی هیچ گونه علائمی از عفونت را نشان نمی دهند. آن دسته از گربه هایی که بیمار می گردند، معمولا کمتر از یک سال دارند. عفونتهای وخیم می تواند با کمترین علائم هشدار دهنده یا کاملا بدون علائم بیماری باعث مرگ گردند.
پانلوکوپنی گربه سانان (نام دیگر این بیماری آنتریت عفونی گربه سانان یا دیستمپر گربه سانان است):
یک بیماری ویروسی در گربه هاست که بسیار مسری و گاهی کشنده می باشد. بچه گربه ها به شدت مبتلا می گردند.