بر خلاف نظر و استرس های خیلی از عوام و عموم که بیماری های مشترک بین انسان و حیوانات بسیار زیاد هست باید بهتون بگیم که به این صورت نیست و بیماری های مشترک با انسان ها بسیار کم می باشد.

اما بسیار پیشنهاد میشود که بهداشت در نگهداری حیوانات خانگی بسیار رعایت شود.

اما بیماری هایی که امکان دارد مشترک باشند بیماریهای انگلی،بیماری های قارچی ،پوستی و یا بیماری هاری می باشد که با راه های پیشگیرانه میتوان از انتقال و یا درگیری جلوگیری کرد.

راه حل: راه های پیشنهادی ما به شما این است که علاوه بر رعایت بهداشت که در سطر های بالاتر نیز ذکر شد، چکاپ های متوالی که توسط دامپزشک صورت میگیرد، استفاده از قرص های ضد انگل زیر نظر دامپزشک و انجام واکسیناسیون های مرتب.