آیا عقیم سازی برای حیوانات خوب است؟

بحث عقیم سازی بحث کاملا پیچیده ای است که در حقیقت هنوز یک نظریه قطعی در این مورد وجود ندارد.اما چیزی که از نظر بالینی و درمانی میتوان گفت در حیوانات ماده تومور های پستانی،عفونت های رحم،ایمبالانس های هورمونی و خیلی از بیماری ها مثل کوشینک،ادیسون و خیلی از بیماری های دیگر هم ارتباط مستقیم با بحث عقیم سازی دارد. اما در حیوانات نر هم بحث پروستات و عفونت های بالا رونده ادراری که به علت لیس زدن حیوان صورت میگیرد معرض هست و ما متاسفانه همیشه شاهد این قضیه هستیم.

اما چیزی که تا به امروز دیده  شده و وجود دارد حیواناتی که عقیم سازی برایشان انجام شده است تا به امروز از کیفیت زندگی بالا تری برخوردار بوده اند و تنها ضرری که در عقیم سازی تا به امروز دیده شده است افزایش وزن پس از عقیم سازی بوده، که میتوان با رژیم غذایی مناسب از این قضیه نیز جلوگیری کرد.