از چه زمانی مربی برای تربیت پت بگیریم؟

بحث آموزش در حیوانات هیچ گاه متوقف نمیشود و شما میتوانید از 45 روزگی که پت با محیط اطراف خود و اشخاصی که باهاشون زندگی میکند آشنا میشود میتوانید آموزش را شروع کنید. شما میتوانید تا بینهایت به پت خود را آموزش دهید اما هر چقدر که سن بالا تر میرود یاد گیری کند تر صورت میگیرد با همین  دلیل پیشنهاد میشود که از سن های پایین تر آموزش را شروع کنید.

اما بحث خیلی مهمی که متاسفانه گاها هم دیده میشود برخورد های فیزیکی هنگام آموزش است که اصلا نیاز نیست و باید از روش های اصولی تر و درست تری استفاده شود.