تغذیه مناسب برای سگ ها وگربه های خانگی چیست؟

چیزی که اصولی است و پیشنهاد میشود استفاده از  یک جیره غذایی مشخص و استاندارد می باشد که برای حیوانات خانگی استفاده از غذاهای خشک استاندارد مخصوص خودشان توصیه میشود که با توجه به وزن و سن میزان مورد نیاز مصرف در هر وعده پشت بسته بندی نوشته شده است که میتوانید با توجه به آنها به حیوانات خود به میزان متناسب غذای  بدهید.

شرکت های بسیار زیادی هستند که تولید کننده این غذاها هستند اما پیشنهاد میشود که در خرید غذاها،مکمل ها، تشویقی ها و… حتما از برندهای معتبر استفاده نمایید.

و اما تمامی غذاهایی که دارای ادویه، سیر و نمک هستند منع مصرف دارند و اصلا توصیه نمیشوند.