علت ریزش مو در سگ و گربه و راه های جلوگیری از آن چیست؟

خیلی از فاکتور ها روی ریزش مو تاثیر میگذارد.اولین گزینه در پاپی ها با افزایش سن مو های بچگی شروع به ریزش میکند و موهای اصلی شوع به رشد میکنند.در سن های بالاتر و نرمال معمولا تغییر فصل علت اصلی ریزش مو است.فاکتور های بعدی که امکان دارد روی ریزش مو تاثیر بگذارند،عقیم بودن یا نبودن ، کمبود مواد غذایی،فاکتورهای استرسی،بیماریها و موارد شبیه به این است.

برای مثال گاهی ورود حیوان جدید میتواند عامل استرس زایی باشد یا تغییر دمای محیط.

اما عامل اصلی ریزش مو در مرحله اول نوع تغذیه میباشد و اگر با تغییر رژیم غذایی وضعیت ریزش مو تغییری نکرد باید حتما توسط دامپزشک بررسی و علت یابی شود.