هر چند وقت پیش دامپزشک برویم؟

در سن های پایین تر معمولا پیشنهاد میشود هر ماه برای چکاپ و انجام واکسیناسیون پت های خود را پیش دامپزشک ببرید اما پس از پایان یک دوره کامل از واکسیناسیون ، شما میتوانید هر 3 ماه برای چکاپ و قرص ضد انگل و سایر کارهای دوره ای پیش دامپزشک پت خود مراجعه کنید .

اما به غیر از چکاپ های دوره ای حتما پیشنهاد میشود که در صورت تغییر ناگهانی وضعیت پت از جمله بی حالی،اسهال،استفراغ و یا بی اشتهایی حتما به دامپزشک مراجعه کنید و به طور جدی از درمان های خانگی،درمان از فضای مجازی و یا گرفتن مشاوره از افراد غیر حرفه ای به طور جدی خودداری فرمایید.