در رفتگی زانو در حیوانات خانگی

در رفتگی زانو در واقع جا به جایی استخوان کشکک از شیار قرقره ای استخوان ران است (یعنی جایی که باید در آن قرار بگیرد) که در این مقاله به معرفی کلی آن، علایم بالینی، روش های تشخیصی و درمانی می پردازیم.

کشکک می تواند به سمت داخل یا خارج جا به جا شود. این بیماری ممکن است یک طرفه یا دو طرفه باشد که اغلب با سایر اختلالات مفصلی یا استخوانی و یا تغییر شکل اندام ها مرتبط می باشد. اختلالات پایدار می تواند باعث ورم مفاصل و استخوان ها و نیز آسیب دیدگی مفصلی طولانی مدت شود. در رفتگی زانو در سگ ها و گربه ها دیده می شود و یکی از شایع ترین اختلالات زانو در سگ ها به حساب می آید. توله ها و نژاد های کوچک سگ ها نسبت به این اختلال بسیار مستعد هستند، اگرچه به نظر می رسد که در هر نژادی اتفاق می افتد. ژنتیک شایع ترین علت بیماری است، تروما نیز می تواند در این بیماری نقش ایفا کند.

علایم بالینی در رفتگی زانو در حیوانات خانگی :

  • حیوانات مبتلا به اختلال دررفتگی مادر زادی، علایم بالینی مرتبط را در چند ماه اول زندگی نشان می دهند، اگر چه در برخی دیگر از آن ها بزوز این علایم به تاخیر می افتد.
  • حیوانات مبتلا به این بیماری، اندام حرکتی آسیب دیده در عقب اندام های حرکتی دیگر قرار می دهند و احتمالا ممکن است آن را تکان بدهند. حیوان ممکن است نتواند وزن خود را بر روی اندام آسیب دیده تحمل کند، به ویژه زمانی را که کشکک در خارج از شیار قرار گرفته باشد.
  • راه رفتن غیر طبیعی حیوان و نیز ساختار غیر طبیعی اندام آسیب دیده ممکن است قابل توجه باشد. در این بیماران پاکمانی (در رفتگی داخلی) یا کج زانویی (در رفتگی خارجی) اتفاق می افتد.
  • زمانی که کشکک برای اولین بار از مکان خود خارج شود، با درد همراه است اما در صورتی که کشکک در خارج از مکان خود باشد، درد کمی احساس می شود.

جعبه فنی 1108 : هنگام رفتار با سگ های مبتلا به در رفتگی کشکک ، صاحبان توجه خواهند کرد که سگ مبتلا نمی تواند وزن خود را تحمل کند و احتمالا پای خود را تکان می دهد . اما این بیماری به ندرت با درد همراه است بویژه زمانی را که کشکک خارج از شیار قراردارد .

تشخیص در رفتگی زانو در حیوانات خانگی :

  • معاینه ارتوپدیک کامل بیمار بایستی صورت بگیرد که همراه با علایم بالینی و تاریخچه ی بیمار به تشخیص کمک می کند. زانو هنگام لمس کردن، شل و نا پایدار احساس می شود.
  • رادیوگراف ها میزان اختلال و تغییر اندام را نشان می دهد. این اختلال بر اساس شدت طبقه بندی می شود (شکل 10ـ11).

درمان در رفتگی زانو در حیوانات خانگی :

  • گزینه های جراحی شامل گزینه های ارتوپدیک یا بافت نرم می باشند. کشکک می تواند طی جراحی در جای خود قرار داده شود یا اینکه شیار استخوان ران عمیق تر شود (این باعث می شود که کشکک کمتر دچار در رفتگی شود). جراحی های بافت نرم شامل بازسازی بافت نرم اطراف کشکک می باشد. در طرفی که در رفتگی صورت می گیرد، لیگامنت شل است، این در حالی است که لیگامنت طرف دیگر سفت است. سایر گزینه های جراحی شامل جابه جایی ستیغ درشت نی یا بهسازی استخوان ران غیرطبیعی می باشند. در موارد شدید ممکن است آرترودزیس، استئوتومی درشت نی و یا قطع عضو ضروری باشد.
  • از آن جا که این اختلال با ژنتیک مرتبط است، حیوانات مبتلا به این بیماری نباید تولید مثل کنند.
  • بعد از جراحی ممکن است مشکلاتی اتفاق بیفتد، اما اغلب شدت آن کمتر از زمان قبل از جراحی می باشد.
  • بهبودی بیمار نیازمند محدودیت فعالیت بدنی و جنب و جوش آن می باشد.