عفونت لارو خرمگس یا میازیس در حیوانات خانگی :

لارو ها زمانی که به مگس تبدیل می شوند، به ویژه آن هایی که تحت عنوان خرمگس (گونه ی cutrebra) شناخته می شوند، به عنوان حامل بیماری ها نقش ایفا می کنند که بیماری را می توانند از یک حیوان به حیوان دیگر منتقل کنند. لارو ها زمانی که در بافت های زیر پوستی حیوانات خانگی از جمله سگ ها و گربه ها رشد کنند، بیشتر مشکل ساز خواهند بود. این بیماری ناشی از رشد لارو ها در بافت های بدن میزبان تحت عنوان میازیس نامگذاری می شود. این مگس ها معمولا میزبان اختصاصی هستند. مگس های بالغ ماده در محیط حیوانات میزبان تخم گذاری می کنند و این باعث می شود که این حیوانات دچار آلودگی شوند. لارو ها بر اثر گرمای بدن میزبان از تخم بیرون می آیند و سرانجام از طریق زخم های باز، سوراخ بینی و دهان وارد بدن حیوان میزبان می شوند. پس از وارد شدن به بدن به بافت های زیر جلدی مهاجرت می کنند و در سوراخ های تنفسی پوست بدن میزبان رشد می کنند. پس از حدود یک ماه، شفیره از سوراخ های پوستی خارج می شود. مهاجرت آن ها از طریق سیستم تنفسی و مغز باعث ایجاد اختلال در این سیستم ها می شود. این خرمگس ها معمولا در فصل تابستان و در گربه های آزاد بیشتر دیده می شود.

علایم بالینی میازیس در حیوانات خانگی :

  • لارو این خرمگس ها به صورت آماس های زیر جلدی و در منافذ پوستی سر، گردن و تنه بروز پیدا می کنند (حدود یک سانتی متر قطر دارند). این توده های زیر جلدی ممکن است با درد همراه باشند. حیوانات میزبان، به ویژه گربه ها خود را بیش از حد لیس می زنند. در این نواحی باز پوستی ممکن است که عفونت های باکتریایی ثانویه تشکیل شود. ترشح مایعات چرکی نیز ممکن است دیده شود.
  • بروز علایم نورولوژیکی و تنفسی ممکن است با مهاجرت انگلی مرتبط باشد. این علایم شامل بی حالی، عفونت های بخش بالایی سیستم تنفسی، تب یا هیپوترمی، تشنج، کوری، فعالیت فکری غیر نرمال، آتاکسی و بیماری وستیبولار می باشد.

تشخیص میازیس در حیوانات خانگی :

  • با توجه به علایم بالینی و نیز مشاهده ی خرمگس بر روی بدن حیوان خانگی، می توان عفونت را تشخیص داد.
  • تصاویر سی تی اسکن و MRI می تواند در تشخیص آسیب مهاجرتی انگل ها در گربه ها به ما کمک کند.

درمان میازیس در حیوانات خانگی :

  • بایستی ضایعات پوستی را به کمک پنس بررسی کرد (بزرگ کردن منافذ پوستی و حدف لارو). البته باید دقت داشت که پارگی پوستی ممکن است باعث عفونت های ثانویه و آنافیلاکسی در حیوان شود که دامپزشک ممکن است براساس وضعیت، روش های درمانی ویژه رو تجویز کندو
  • ضایعات را بایستی با فشار آب شستشو داد که هیچ کرمی داخل آن باقی نماند.
  • داروهای ضد انگلی هم می توانند برای از بین بردن لارو های موجود در فاز مهاجرت مصرف شوند.
  • برخی از گربه ها ممکن است به دلیل آسیب مهاجرت انگلی، برای همیشه نشانه های غصبی را بروز دهند که صاحیان باید به آن توجه کنند.