معرفی کامل و جامع گربه ی دم کوتاه آمریکایی

C:\Users\hp\Desktop\American-Bobtail.jpg

C:\Users\hp\Desktop\downloadfile.jpg

 • تاریخچه :

اعتقاد براین است که این نژاد آمریکایی در سال ۱۹۶۰ از ایالت آریزونا منشا گرفته است و از گربه ای به اسم yodie مشتق یافته است. یک جهش در آن ها منجر به کوتاهی دم شده است. پرورش دهندگان از این گربه به عنوان یک حیوان مبنا برای نژاد جدید استفاده می کنند. منشا های نژادی چندان مستند نیست. برخی بر این باورند که ژن های گربه های دم کوتاه آمریکایی و منکس در گربه ی مبنا وجود داشته است، نه اینکه جهش در گربه ی وحشی محسوب شود. در تحقیقاتی که تاکنون در ارتباط با مقایسه ی گربه های دم کوتاه آمریکایی و گربه ی منکس انجام شده است، جهش متفاوت بوده است. تنها گربه های دم کوتاه آمریکایی با طول دم استاندارد (تنها در بخش فوقانی استخوان مچ پا) به عنوان مبنا در نظر گرفته شدند. در واقع گربه های بدون دم و آن هایی که دم پیچ خورده کوتاه دارند، نیز ایجاد شدند. CFA اولین بار در سال ۲۰۰۰ آن ها را در گروهی متفرقه قرار داد و دفتر ثبت TICA نیز در سال ۱۹۸۹ آن ها را پذیرفت. تولید مثل بین نژادی اجازه داده نمی شود. این گربه ها نسبت به گربه های دم کوتاه ژاپنی، بزرگتر هستند.

 • ویژگی های جسمانی :
 • وزن : ۱۵-۷ پوند (۳ تا ۷ کیلوگرم). ماده ها نسبت به نرها کوچکتر هستند. وزن برخی از نر ها ممکن است از ۱۵ پوند تجاوز کند.
 • پوشش مویی بدن : دو نوع پوشش مویی وجود دارد؛ مو بلند (اتوزومی مغلوب) و مو کوتاه. پوشش مویی بلند؛ نرم، پشمالو و تا حدودی بلند است. پوشش مویی کوتاه بصورت سیخ شده است و یک ظاهر ژولیده و نامرتب دارد. این نوع پوشش مویی در مقابل آب مقاوم است. پوشش زیرین آن، نرم و پر پشت بوده و مانند خز خرگوش است. تمامی رنگ ها پذیرفته شده است.
 • چشم ها : چشم های آن ها حالتی بسیار وحشیانه دارد و به شکل بیضی ـ بادامی هستند. همه ی رنگ ها به غیر از رنگ های عجیب و غریب پذیرفته شده است.
 • ویژگی های ظاهری : گربه های دم کوتاه آمریکایی، گربه هایی عضلانی و متوسط جثه تا بزرگ جثه هستند که پاهایی کوتاه و قوی دارند. پیشانی آن ها برجسته است. گوش های آن ها از نظر اندازه متوسط و نسبتا بلند و پهن هستند و سیاه رنگ نیز می باشند. سر آن ها پهن و گوه مانند است. بینی آن ها شکستگی متوسط دارد و تا حدودی نیز مقعر (گود) است. در اطراف گونه هایشان، کمی سبیل (سیخ شده) دارند. کتف آن ها برجسته است و پنجه هایشان بزرگ و گرد است. دم کوتاهی یک ویژگی اتوزومی غالب است. دم آن ها باید به قدری بلند باشد که در زمان فعالیت، بالاتر از پشت و در زمان استراحت، بالاتر از ران قابل مشاهده باشد. طول متوسط دم آن ها بین ۱۰-۵/۲ سانتی متر است و دم های صاف تر ترجیح داده می شوند. این گربه ها به نرمی و بصورت غلتان راه می روند.
 • تمیز و آراسته کردن : گربه های دم کوتاهی که پوشش مویی بلند دارند، به آراستگی و تمیز کردن کم تا متوسط نیاز دارند، این در حالی است که گربه های با پوشش مویی کوتاه، نیاز اندکی به آراستگی و تمیز کردن پوشش مویی دارند. مو های آن ها به سادگی نمد مانند نمی شود.
 • ویژگی های رفتاری : جدی بودن، مهربان، سازش پذیر، باهوش، شخصیت سگ مانند از ویژگی های نژادی تشخیص داده شده در این گربه هاست. آن ها از رفتن و آوردن اسباب بازی، مخفی شدن و جستجو کردن حین بازی کردن لذت می برند. با سگ ها به خوبی سازگاری پیدا می کنند، به کودکان عشق می ورزند، بی سر و صدا هستند و اغلب صدا های آرام از خود بروز می دهند، بسیاری از آن ها بازکردن در را یاد می گیرند، به آسانی مهار شدن را یاد می گیرند، به دلیل خلق و خوی بسیار آرام خود، به عنوان گربه های امداد در روان درمانی مورد استفاده قرار می گیرند و در محیط های پر سروصدا و شلوغ به خوبی عمل می کنند.
 • تنوع های نژادی نرمال :
 • به کندی به مرحله ی بلوغ می رسند (سه سال قبل از رسیدن به وضعیت بدنی متناسب و استاندارد های نژادی)
 • حساسیت های دارویی : چیزی در این مورد در متون علمی گزارش نشده است.
 • بیماریهای وراثتی : دم این گربه ها ممکن است در محدوده ی دم های کاملا نرمال تا دم های دنبه ای باشد. البته مورد آخری نادر است.
 • مستعد شدگی بیماری : در متون علمی در این ارتباط چیزی گزارش نشده است.
 • تست های ژنتیک : هیچگونه تست تجاری وجود ندارد.
 • متفرقه :
 • مترادف های اسم نژاد : آمبوب، دم کوتاه.
 • دفاتر ثبت : CFA، TICA.
 • منابع نژاد :
 • انجمن پرورش دهنده های گربه های دم کوتاه آمریکایی. ارتباط از طریق :

http://www.angelfire.com/country/americanbobtails/