معرفی کامل و جامع گربه ی کرل آمریکایی

C:\Users\hp\Desktop\American-curl-full-body-length.jpg

C:\Users\hp\Desktop\Cat-American_Curl_Longhair-A_fluffy_american_curl_with_distinctive_ears.jpg

 • تاریخچه :

این نژاد در نتیجه ی جهش (اتفاقی) اتوزومی غالب در گربه های مو بلند سیاه در سال ۱۹۸۱ و در منطقه ی دریاچه ای کالیفرنیا ایجاد شد. برخی از بچه گربه های این گربه ی مبنا، گوش های فر دار (تابدار) داشتند. بر طبق همان منابع، یکی از بچه گربه ها مو بلند و دیگری پوشش مویی کوتاه داشت. منابع دیگر گزارش کردند که هر دو تا از آن ها پوشش مویی بلند داشتند و مو کوتاه ها در مراحل بعدی طی تولیدمثل های بین نژادی ایجاد شدند. CFA اولین بار در سال ۱۹۸۶ آن را تایید کرد و در سال ۱۹۹۱، دولت موقت آن را صاحب امتیاز دانست و برای قهرمانی در سال ۱۹۹۳ پذیرفته شد. دفتر ثبت TICA در سال ۱۹۸۵ این نژاد را پذیرفت. به منظور حفظ نیروی نژادی، بچه گربه ی نژاد فرفری آمریکایی بایستی تولیدمثل بین نژادی انجام دهد. تولیدمثل بین نژادی برای گربه های خانگی و بدون شجره نامه بود که در CFA (ژانویه ۲۰۱۰) و در کتاب های مربوط اشاره شد.

 • ویژگی های جسمانی :
 • وزن : در ماده ها ۸-۵ پوند (۵/۲ تا ۵/۳ کیلوگرم) و در نر ها ۱۱-۷ پوند (۳ تا ۵ کیلوگرم).
 • پوشش مویی : پوشش مویی صاف، ابریشمی، مو کوتاه و مو بلند (هر دو) پذیرفته شده است. در گربه های با پوشش مویی بلند، دم پر مانند (جذاب تر) است؛ همه ی رنگ ها، الگو ها و ترکیبات رنگی تشخیص داده شده است. پوشش زیر مو تا حدودی (به مقدار کم) وجود دارد. در گر به های با پوشش مویی کوتاه، الگوی راه راه (پلنگی) در پا ها، صورت و دم تعریف شده است. گوش ها به سمت داخل قرار دارند.
 • چشم ها : نسبتا بزرگ (از نظر اندازه متوسط هستند) و در تمامی رنگ ها پذیرفته شده اند؛ به شکل گردویی و همراه با یک خط سیاه می باشند. در گربه های چشم بادامی، چشم ها آبی رنگ هستند.
 • ویژگی های ظاهری : این گربه ها متوسط جثه هستند، نوک گوش ها گرد می باشند که حدود ۹۰ الی ۱۸۰ درجه به سمت جلو تاب خورده اند (فر دار شده اند)، طوری که نوک گوش ها با خط وسط آن ها در یک سطح قرار دارند. تاب خوردگی ناچیز، متوسط و چشمگیر به ترتیب به عنوان درجه اول، درجه دوم و درجه سوم طبقه بندی می شوند. تنها بخش خارجی لاله ی گوش باید تاب خورده باشد. غضروف پایه بایستی مستحکم و پایدار باشد. از نظر بافت شناسی، غضروف گوش آن ها بیشتر شبیه غضروف گوش انسان (به جای غضروف گوش یک گربه ی نرمال) است. صاف بودن نوک گوش ها از نظر فیزیکی، چندان توصیه نمی شود، زیرا غضروف گوش آن ها ممکن است دچار آسیب دیدگی شده باشد. باید احتیاط کنید که هنگام معاینه ی پزشکی، گوش آن ها را نکشید. سر آن ها، گوه مانند است، بینی صاف و مستقیم است (البته تا حدودی شکستگی دارد) و از نظر اندازه، متوسط می باشد. به طور کلی، بینی آن ها نیمه خارجی است. اندازه ی طول دم آن ها با اندازه ی طول بدن برابر است که قطر آن به تدریج کاهش پیدا می کند. بدنی بسیار عضلانی دارند که از نظر اندازه، متوسط می باشند. پنجه ها نیز از نظر اندازه متوسط و گرد هستند. بچه گربه ها در روز های اول زندگی، گوش های صاف و مستقیم دارند که در ۷-۴ روزگی، تابدار (فر دار) می شوند. تاب شدگی کامل گوش ها در سن ۱۶ هفتگی (یا دیر تر)، اتفاق می افتد. هنوز هم به دلیل تولیدمثل بین نژادی در گربه های خانگی، تفاوت های محلی چشمگیر وجود دارد.
 • تمیز و آراسته کردن : گربه ی فرفری آمریکایی، نیاز اندکی به تمیز و آراسته کردن پوشش مویی دارد. ریزش پوشش مویی در این گربه به میزان اندکی اتفاق می افتد.
 • ویژگی های رفتاری : خلق و خوی ملایم، ارتباط برقرار کردن مناسب با انسان ها، مهربان، کنجکاو، بی سروصدا، بازیگوش، ارتباط برقرار کردن با گربه های دیگر و کودکان، سازش پذیری از ویژگی های نژادی تشخیص داده شده در این گربه ها می باشند. در برخی مواقع، مانند سگ ها رفتار می کنند، زیرا دوست دارند اعضای خانواده ی خود را دنبال کنند. این گربه ها تا اواخر زندگی، همچنان بازیگوش می مانند و پر سروصدا هم نیستند.
 • تنوع های نژادی نرمال :
 • به کندی به دوره ی بلوغ می رسند (۲ تا ۳ سالگی).
 • حساسیتهای دارویی : در این مورد، در متون علمی چیزی گزارش نشده است.
 • بیماری های وراثتی :
 • فرفری بودن گوش : یک جهش اتوزومی غالب است. ۱ به نظر نمی رسد که غضروف گوش را در محل مفصل ها تحت تاثیر بگذارد، بنابراین زیان بار نخواهد بود. گربه های گوش فرفری ممکن است با گربه های دیگر از این نژاد جفت گیری کنند. درجه ی فرفری بودن گوش توله ها با والدین ارتباط کامل ندارد. در همه ی توله ها تقریبا درجاتی از فرفری بودن گوش ها وجود خواهد داشت.
 • مستعد شدگی بیماری : در متون علمی در این مورد، چیزی گزارش نشده است. به دلیل نیروی گربه های مو کوتاه خانگی، کار دشواری به نظر می رسد.
 • تست های ژنتیک : هیچ گونه تست تجاری در دسترس نیست.
 • متفرقه :
 • مترادف های اسم نژاد : فر دار (تابدار)
 • دفاتر ثبت : CFA، ACFA (تقسیم بندی استاندارد های مو کوتاه و مو بلند)، TICA (تقسیم بندی استاندارد های مو کوتاه و مو بلند)، CFF، FIFé (تقسیم بندی مو کوتاه و مو بلند)، CCA.
 • منابع نژادی :
 • باشگاه گربه های گوش فرفری آمریکا (ACCC) [CFF] :

100 Westmont Rd. Syracuse, NY 13219

 • جامعه ی متحد گربه های گوش فرفری آمریکا :

11691 agel Canyon, Lake View Terrace, CA 91342-7422

 • انجمن گربه های گوش فرفری آمریکا :